">

Czytaj więcej      Możliwość komentowania została wyłączona

Aby zapisać się na prawo jazdy należy:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz., U z 2012 r. poz. 1005), osoba ubiegająca się o uprawnienia po raz pierwszy do kierowania pojazdami musi złożyć właściwemu Staroście (w przypadku powiatu ostrowskiego Staroście Ostrowskiemu) wydającemu prawo […]

Czytaj więcej      Możliwość komentowania Aby zapisać się na prawo jazdy należy: została wyłączona

Informacja

Z dniem 19 stycznia 2013r. wprowadzone zostaną zmiany dotyczące kandydatów na kierowców m.in. nowa forma przeprowadzania państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zdać egzamin przed wprowadzeniem zmian serdecznie zapraszamy na aktualnie organizowane kursy.

Czytaj więcej      Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Intruktor Techniki Jazdy

Instruktor naszego ośrodka Leszek Barszcz zdał egzamin państwowy i uzyskał uprawnienia techniki jazdy w zakresie kategorii A i B. Jako jedyny w Powiecie Ostrowskim !!!

Czytaj więcej      Możliwość komentowania Intruktor Techniki Jazdy została wyłączona

Doskonalenie Techniki Jazdy

W dniu 11.09.2011r. na torze Toruńskiej Akademii Jazdy odbyło się szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy motocyklem. Uczestniczył w nim instruktor naszego ośrodka Leszek Barszcz.

Czytaj więcej      Możliwość komentowania Doskonalenie Techniki Jazdy została wyłączona

Instruktorzy naszego ośrodka Anna Frączyk i Leszek Barszcz uczestniczą w projekcie.

„Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców” Cykl szkolenia składa się z dwóch dni szkolenia stacjonarnego oraz kursu e-learningowego. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu: Cele projektu: wzrost poziomu wiedzy o: przepisach dot. pracy instruktora, zmianach w przepisach ruchu i transportu drogowego, procedurach administracyjnych, nowoczesnych środkach dydaktycznych, wzrost kwalifikacji w zakresie: kształcenia dorosłych, stosowania nowych narzędzi edukacyjnych, […]

Czytaj więcej      Możliwość komentowania

Instruktorzy naszego ośrodka Anna Frączyk i Leszek Barszcz uczestniczą w projekcie.
została wyłączona