Oferta

Oferujemy Państwu kursy na prawo jazdy kategorii:

B – od 18 lat
A – od 24 lat ( 20 po dwóch latach posiadania kat. A2)
A2 – od 18 lat
A1 – od 16 lat
AM – od 14 lat

Szkolenie na każdą kategorię możecie Państwo rozpocząć na trzy miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku.

Egzamin Państwowy w WORD zdać miesiąc przed wymaganym wiekiem.

Kurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej i części praktycznej.

Wykłady:

–     prowadzimy w systemie SPS

–     obejmują 30 godzin lekcyjnych, w przypadku kategorii AM – 10 godzin.

–     odbywają się w nowoczesnej Sali wykładowej  OSK L.Barszcz  wyposażonej  w pomoce dydaktyczne służące do pogłębiania wiedzy i sprawdzania jej stanu: telewizor LCD, laptop, DVD, programy komputerowe, tablice i plansze poglądowo-sytuacyjne.

–     przekazują rzetelną wiedzę teoretyczną w sposób rzeczowy i angażujący słuchaczy do czynnego uczestniczenia w zajęciach, co bardzo ułatwia zrozumienie poruszanych zagadnień.

–     każdy uczestnik kursu otrzymuje ZESTAW KURSANTA zawierający: Podręcznik Kierowcy, testy egzaminacyjne, znaki drogowe, płytę CD i inne materiały.

Szkolenie medyczne

z udzielania pierwszej pomocy:

–     obejmuje 4 godziny lekcyjne,

–     prowadzone jest przez profesjonalnego ratownika medycznego,

–     część teoretyczna: wykład w formie multimedialnego pokazu,

–     część praktyczna: ćwiczenia na fantomie z prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, ewakuacja poszkodowanego i zabezpieczanie miejsca wypadku.

Kurs praktyczny

(czyli tzw. jazda po mieście oraz placu manewrowym):

–     obejmuje: 30 godzin jazd na kat. B, 20 godzin jazd na kat. A, A2, A1 i 10 godzin kat. AM

–     dogodne godziny jazd 6.00 – 22.00

–     jazdy ustalane indywidualnie z kursantem,

–     nauka nowymi, 100% sprawnymi pojazdami,

–     bardzo dużo jazd w mieście egzaminacyjnym (Ostrołęka, Łomża)

–     u nas zapewniamy  jazda na motocyklach w mieście którym będziecie państwo zdawali egzamin (na kat. AM po trasie egzaminacyjnej wyznaczonej przez WORD)

–     do dyspozycji pełnowymiarowy, asfaltowy, oświetlony plac manewrowy przeznaczony wyłącznie do szkolenia kandydatów na kierowców.

–     do szkolenia w zakresie kategorii A, A1, A2 dysponujemy wyasfaltowanym placem manewrowym o długości 90m ! (niezbędny do wykonania zadań egzaminacyjnych)

Cały cykl szkolenia trwa około 2 miesięcy.

 

Oferujemy kursy uzupełniające:

–     niezależnie od tego gdzie uczestniczyliście Państwo na kurs podstawowy możecie skorzystać u nas ze szkoleń uzupełniających:
a/        zajęcia z przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i budowy pojazdu.

b/        jazdy uzupełniające w zakresie wybranej kategorii.

Przy tym rodzaju szkolenia ilość i miejsce jazd ustala kursant.

Szczególnie polecamy osobom mającym długą przerwę w prowadzeniu pojazdu, nie czującym się pewnie za kierownicą lub chcącym potrenować przed egzaminem państwowym.

Istnieje możliwość przeprowadzenia w Ostrowi Mazowieckiej, na ul. Piłata 20A badań lekarskich i otrzymania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Po wcześniejszym ustaleniu godziny. Numer kontaktowy 29 766 61 73.