Kat. B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;

– w/w pojazdem z przyczepą lekką;

– w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy.

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.