Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Od 15 maja i od 18 maja 2015 roku wchodzą w życie ważne zmiany w obowiązujących przepisach ruchu drogowego. 

Poniżej prezentujemy nowe przepisy, z którymi każdy kierujący powinien się zapoznać.

Od 15 maja 2015 roku zmieniają się zasady przewożenia dzieci m. in.:

– dziecko poniżej 150 cm wzrostu należy przewozić w odpowiednim do wagi i wzrostu foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym – wyjątek – dziecko o wzroście powyżej 135 cm można przewozić na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka niemożliwe jest zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub urządzenia przytrzymującego
– dziecko w wieku poniżej 3 lat nie może być przewożone w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące
– dziecko w wieku co najmniej 3 lat może podróżować na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, przewożone jako trzecie, w sytuacji, gdy pozostała dwójka dzieci podróżuje w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa

Od 18 maja 2015 jeżeli:

Prowadzisz pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (ponad 0,25 mg/dm³ lub 0,5‰):

– możesz trafić do więzienia na 2 lata;
– utracisz prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat lub dożywotnio, gdy już byłeś skazany za to przestępstwo (recydywa);
– zapłacisz nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł lub w przypadku powtórnego skazania za ten czyn co najmniej 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Przekroczyłeś prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewozisz większą liczbę osób niż jest to dozwolone – stracisz prawo jazdy:

– na okres 3 miesięcy;
– na okres 6 miesięcy, w przypadku prowadzenia pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy.
W przypadku nierespektowania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 6 miesięcy, uprawnienia zostaną cofnięte, co wiąże się z ponownym egzaminem celem uzyskania prawa jazdy.

Prowadzisz pojazd bez uprawnień w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu – popełniasz przestępstwo (art. 244 k.k.) – możesz pójść do więzienia na okres 3 lat.

Prowadzisz pojazd nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania – popełniasz przestępstwo (art. 180a k.k.) – grozi Ci grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Od: www.podlaska.policja.gov.pl

Comments are closed.